Kursi un individuālās nodarbības

Darbā ar zirgu ir lietas, kuras var iemācīties* – piemēram, vieglu uzsēdi, pareizu darba palīglīdzekļu lietojumu, var mācīties saprast lietas no zirga perspektīvas. Tas, protams, nav pats galvenais, ko varam piedzīvot kopā ar zirgiem, taču tas ļoti atvieglo komunikāciju – arī pasaules labākajiem rakstniekiem taču vispirms bija jāmācās alfabēts un gramatikas likumi. Piedāvājam gan individuālas apmācības, gan kursus, kuros piedalās neliels dalībnieku skaits.
             

*ir arī lietas, kuras nevar iemācīties – bet – labā ziņa ir tāda, ka tās mēs visi patiesībā jau zinām, tās ir tikai jāatceras

 

Realizēts LEADER projekts!

Biedrība Zirguskola

 “Personības izaugsmes treniņi caur zirga psiholoģijas un ķermeņa darbības un biomehānikas izprašanu”

Projekta nr.: 18-04-AL09-A019.2202-000002 

 

Biedrība Zirguskola ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr. 18-04-AL09-A019.2202-000002 rīko izglītojošas treniņnodarbības ar zirgiem. Finansējumu projekta realizācijai piešķīra biedrība “Partnerība “Daugavkrasts””.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Projekta mērķis: Kā viena no galvenām mūsdienu problēmām ir cilvēku pārlieku lielā aizraušanās ar dažādiem IT tehnoloģiju piedāvātiem produktiem, kas atrauj viņus no realitātes un mazina spējas iekļauties sabiedrībā. Kā arī valda uzskats, ka darbošanās ar zirgiem ir kaut kas ļoti sarežģīts un nepieejams visiem. Lai iedrošinātu un pārliecinātu par pretējo, kā arī parādītu to, ka mijiedarbība ar zirgu spēj dod cilvēkam neatkārtojamas sajūtas un paaugstina ticību saviem spēkiem, radās ideja realizēt šo projektu.

 

Projekta ietvaros tika organizētas astoņas bezmaksas treniņnodarbības, katru nedēļas nogali no 7.oktobra līdz 24.novembrim. Lai nodrošinātu individuālu pieeju, katrā nodarbībā varēja piedalīties pieci dalībnieki, taču tika aicināti arī skatītāji, tādā veidā nodrošinot, ka no projekta realizācijas ir vairāk ieguvēju. Visiem klātesošajiem bija pieejamas pusdienas, uzkodas un karstie dzērieni. Izglītojošas lekcijas par zirgiem pasniedza lektore Laima Sabīne Jansone, dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā. Praktiskās nodarbības notika C kategorijas jātnieku sporta treneres Ievas Frīdenbergas un brīvprātīgo biedrības biedru uzraudzībā. Zirga un cilvēka sadarbību dažādos līmeņos ar zirgiem demonstrēja Laima un Zirguskolas pārstāves – Daina Luksa, Anitra Eglīte un Gita Andersone.

Kopumā nodarbības apmeklēja 86 cilvēki vecumā no 8 līdz 64 gadiem, pārstāvot ne tikai Ķekavas, bet arī 17 citus novadus. Starp tiem bija gan tādi, kuriem iepriekš saskare ar zirgiem nav bijusi nemaz, gan tādi, kas aktīvi piedalās sacensībās, dažādās zirgu sporta disciplīnās. Apmeklētāji atzina, ka semināra atmosfēra bija jauka, organizācija pārdomāta, kā arī pasniedzēji zinoši, pārliecinoši un entuziasma pilni. Novērtēja arī dienas sadali divās daļās – teorētiskajā un praktiskajā daļā. Pieredzes stāsti katrā no lekciju tēmām par zirgu psiholoģiju, pamatvajadzībām, kā arī ķermeņa asimetrijām veidoja izpratni par zirgiem un sagatavoja dalībniekus praktiskajai daļai.

Ar zirgiem bija divas nodarbības – viena pirms pusdienu pauzes un otra pēc. Uz neapseglotu zirgu mugurām uzsēdinātie dalībnieki izpildīja uzdevumus, kas veicināja atbrīvošanos un ķermeņa apzināšanos. Tā kā katru zirgu pieturēja pavadonis, tad jātniekiem, nedomājot par vadību, bija iespēja pilnībā pievērsties sev. Tās noslēgumā bija soļu izjāde pa mežu, kas gadalaiku mijā bija īpaši baudāma.

Starp nodarbībām bija iespēja vērot paraugdemontrējumus, kur pasniedzēji un biedrības biedri iedvesmoja apmeklētājus ar laika gaitā izveidoto sadarbību starp zirgu un cilvēku. Tika parādīti dažādi darbošanās veidi, kas zirgu trenēšanas procesā papildina cits citu. Tad sekoja strādāšana no zemes – ar zirgu vienā “burbulī”. Dalībniekus pārsteidza tas, kā zirgi reaģēja uz viņu darbībām un sekoja bez pavadas, taču izprata arī sava ķermeņa signālu nozīmi mijiedarbībā ar tiem. Dažiem tā bija pirmā pieredze šādi darbojoties ar zirgu, taču arī pieredzējuši zirdzinieki saskatīja nianses, ar kurām būtu vērtīgi papildināt savus zirgu treniņus. Varēja novērot, kā darbojoties ar zirgiem cilvēki ieguva lielāku pašpārliecību un ticību saviem spēkiem, kā arī attīstīja spēju rīkoties konkrētajā brīdī.

Apkopojot atsauksmes, šāda veida nodarbības vajadzētu rīkot vēl, un radīt iespēju piedalīties tieši ar zirgiem nesaistītiem cilvēkiem. Savukārt apmeklētāji, kas bija arī zirgu īpašnieki, izteica vēlmi piedalīties ar savu zirgu, lai varētu labāk izprast kā sadarboties tieši ar personīgo zirgu. Tās varētu būt arī izbraukumu nodarbības ar mājasdarbu uzdošanu un atrādīšanu pēc laika. Vairāki norādīja, ka šādu pasākumu vajadzētu pagarināt uz divām vai trīs dienām, kā arī palielināt dalībnieku skaitu, kam par pierādījumu bija arī lielā atsaucība un interese izsludinot semināru.

90% ELFLA publiskais finansējums, 10% biedrības Zirguskola privātais finansējums.

Projekta vadītāja Anitra Eglīte, biedrības Zirguskola valdes locekle