Par mums

Kopš 2013.gada janvāra, kad radās ideja par Zirguskolu, ir noticis daudz. Sākām ar vienas dienas semināru rīkošanu dažādās Latvijas malās, ietverot trīs novadus un deviņas saimniecības. Atsaucībai strauji augot, caur individuālajām nodarbībām satikām ieinteresētus cilvēkus un viņu partnerus – zirgus. Arvien saņemam aicinājumus no pasākumu organizētājiem sniegt paraugdemonstrējumus. Tos veidojam tā, lai iespējams novērtēt kā abpusēji līdzvērtīga komunikācija starp zirgu un cilvēku veido ciešāku savstarpējo uzticēšanos un saikni. Mūsu jaunākais projekts – 7 dienu apmācības kursi ar teorētisko zināšanu nostiprināšanu un individuālu pieeju praktiskajā daļā uz mūsu pieredzes bagātajiem zirgiem.

 

Cilvēki, kuru dzīvē ir zirgi, zina par neatkārtojamo “kentaura” sajūtu, par neatlaidību, par izdošanās prieku un tādām attiecībām, kas padara dzīvi piesātinātu un daudz laimīgāku. “Zirgu cilvēkiem” nekad nav garlaicīgi, viņu dzīve ir emociju piepildīta, un, kas ir pats galvenais, zirgi spēj būt neaizvietojami skolotāji. Katram no mums zirgi ir devuši vajadzīgo pieredzi un māku dzīvot labāk. Skaļie un neuzmanīgie ir kļuvuši smalkjūtīgāki, pārlieku smalkjūtīgie turpretim ir iemācījušies pacelt acis un droši izpausties. Svārstīgie ieguvuši māku labāk koncentrēties darāmajam, pārlieku neelastīgie – pieļaut derīgus izņēmumus, pieiet lietām brīvāk. Ar katru gadu, kas ir pavadīts zirgu skolā, cilvēki prot arvien labāk formulēt domas, uzturēt fizisku un garīgu līdzsvaru, kā arī strādāt komandā, saprotamāk komunicēt un atcerēties gan par lietišķo, gan emocionālo sarunas pusi.

Sākotnēji bijām divas – Daina un Anitra. Tagad mūsu ir daudz – lielu un mazu, un katrs ir devis savu ieguldījumu Zirguskolas izaugsmē – gan ilgstošie domu un diskusiju biedri, gan tie, kurus esam satikuši it kā garāmejot. Un šis ir tikai sākums!